Adatvédelem

Image

Apollo Vredestein Kft. Adatvédelmi nyilatkozata

Jelen nyilatkozat utolsó frissítésének dátuma: 2018. május 25.

 

Az adatvédelem rendkívül fontos számunkra, és szeretnénk átláthatóságot biztosítani azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait és hogyan dolgozunk azokkal.. Kérjük, olvassa el ezt a nyilatkozatot, és amennyiben kérdése van, forduljon hozzánk ([email protected], Tel: 061 3795433) bizalommal!

 

A jelen nyilatkozat tájékoztatást nyújt a személyes adataihoz fűződő jogairól, és ismerteti azokat az alapelveket, amelyeket az Apollo Vredestein követ az Ön személyes adatainak kezelése során. Az alábbi dokumentumban foglaltak a személyes adatok kezelésére vonatkozó általános feltételeket tartalmazzák, így Apollo Vredestein minden terméke vagy szolgáltatása, weboldala, vagy a partnereinkkel közösen nyújtott bármely termékünk vagy szolgáltatásunk használata során alkalmazandóak. Ezen felül az érintett terméktől vagy szolgáltatástól függően további különös feltételek is érvényesek lehetnek. Kérjük, olvassa el figyelmesen a feltételeket, mivel mind a jelen nyilatkozatban foglaltak, mind a különös feltételek kötelezettségeket is megfogalmaznak Önre nézve, amennyiben szolgáltatásainkat igénybe veszi. Amennyiben ellentmondás van jelen dokumentumban foglaltak általános feltételek és a különös feltételek között, úgy a különös feltételek érvényesülnek.

 

 

1. Apollo Vredestein adatkezelési elvei

 

Apollo Vredestein Kft. a Budapesti Cégbíróság, által a 01-09-562111 cégjegyzékszámon nyilvántartott, 1123 Budapest, Alkotás u. 39/c székhelyű gazdasági társaság (továbbiakban: Apollo Vredestein).

 

Célunk, hogy az adatkezelésünk során az előírásoknak megfelelően járjunk el, és minden ügyfelünk nyugodtan bízhassa adatait az Apollo Vredesteinre. Ennek érdekében a következő adatvédelmi alapelveket alkalmazzuk:

 1. Személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával kezeljük.

 1. Minden ésszerűt megteszünk annak érdekében, hogy átláthatóvá tegyük az Ön személyes adatainak kezelését, esetleges kérdések kapcsán bármikor állunk rendelkezésre.
 2. Személyes adatait kizárólag meghatározott, egyértelmű és jogszerű célokból, az ezen célok megvalósításához szükséges módon és ideig kezeljük. Minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük. Ugyancsak biztosítjuk a személyes adatok megfelelő tárolását, illetve azt, hogy az adatkezelési tevékenységek során az adattakarékossági alapelvet
 3. Megfelelő biztonsági intézkedésekkel gondoskodunk személyes adatai biztonságáról, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 4. Termékeinket és szolgáltatásainkat az adatvédelmi szempontokat szem előtt tartva alakítjuk ki. Ez azt jelenti, hogy rendkívüli prioritást élvez nálunk az Ön adatainak védelme és megfelelő kezelése, és mindent megteszünk azért, hogy az általunk kifejlesztett termékekbe és szolgáltatásokba megfelelő adatvédelmi biztosítékokat építsünk, az egyedi szempontokat már a tervezési szakban megvizsgáljuk, hogy a legmegfelelőbb szolgáltatást nyújthassuk Önnek.

 

 

 

2. A személyes adatok kezelésének jogi háttere

 

Személyes adatai kezelése során az EU-s szinten kötelező Általános Adatvédelmi Rendeletben ( 2016/679/EU rendelet – GDPR – General Data Protection Regulation) rögzített alapelveket és az alkalmazandó jogszabályokat betartva járunk el.

 

 

3. Adatkezelés a mindennapokban

 

Az adatgyűjtés céljától függ, hogy milyen személyes adatokat és milyen módon gyűjtünk, ez pedig az Ön által igénybe vett termékekhez és szolgáltatásokhoz igazodik. Általánosságban akkor gyűjtjük és használjuk fel az Ön személyes adatait, ha:

az adatok az Ön által igénybe vett termék, szolgáltatás biztosításához, az Önnel kötött szerződésünk megkötése, teljesítése miatt szükségesek,

az adatok az Ön esetleges panaszai, észrevételei kezelése érdekében nélkülözhetetlenek; az adatok gyűjtését, kezelését jogszabály teszi számunkra kötelezővé;

az adatokra az Ön felhasználói élményének javítása érdekében van szükségünk;

az adatokra a termék, szolgáltatás minőségének biztosítása, javítása érdekében van szükség; vagy

Ön – meghatározott célból, például nyereményjátékban való részvétel miatt - hozzájárult az adatai gyűjtéséhez és felhasználásához.

Hogy mely személyes adatait gyűjtjük, és milyen módon, az attól is függ, hogy Ön szerződött ügyfelünk, vagy ügyfelünk ügyfele, vagy például csak a weboldalunkon böngészik.


Ha Ön szerződött ügyfelünk, akkor elfogadja az általános szerződési feltételeinket, és szerződésben járul hozzá az Ön által megadott adatok általunk történő kezeléséhez és őrzéséhez.

 

Ha Ön nem szerződött ügyfelünk, akkor csak indokolt esetben az Ön által speciális célból történő felhasználásra megadott adatait kezeljük és használjuk fel, amelyek egy adott szolgáltatás igénybevételéhez vagy nyereményjáték lebonyolításához feltétlenül szükségesek.

 

4. Az Apollo Vredestein egyes adatkezelései

 

Weboldalainkon, az avclub.hu-n, az avclub.sk-n, a facebookon és egyéb digitális felületeinken keresztüli adatkezelésünk célja az, hogy az Ön számára a lehető legkimagaslóbb minőségű digitális élményt nyújthassuk. Az adatkezelés kapcsolódhat szolgáltatások és termékek igénybevételéhez vagy megvásárlásához, amelyekhez szükséges az Ön azonosítása. Az Apollo Vredestein nem használ a honlapjain cookie-kat. Mindemellett, ha szerződött ügyfélként is igénybe veszi szolgáltatásunkat, úgy az Ön által igénybe vett szolgáltatás, termék használata során is történik adatkezelés az általános szerződési feltételekben megadott szerint:

 

4.1. A szolgáltatások biztosításához szükséges információk

 

Az Ön által igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatban használjuk az Ön által átadott személyes adatokat (pl. név, cím, egyéb azonosításra alkalmas adatok, kapcsolattartási adatok, pl.: e-mail cím), valamint olyan adatokat is, amelyeket mi gyűjtünk Önről (pl. termék vásárlásához kapcsolódó adatok, egyéb szolgáltatások igényléséhez szükséges adatok).

 

4.2. Az Önnek nyújtott szolgáltatásaink biztonsága

 

A rendelkezésünkre álló adatokat szolgáltatásaink és közösségeink biztonságának fenntartása érdekében is felhasználjuk:

kivizsgálhatjuk a szolgáltatási feltételeinket vagy az alkalmazandó jogszabályokat sértő gyanús vagy jogellenes tevékenységeket, és lépéseket tehetünk ezek ellen; illetve hatósági megkeresés esetén megoszthatjuk az adatait az illetékes hatóságokkal, pl. hatóság feladatainak ellátása érdekében jogszabályi alapon információt kérnek Önről.


4.3. Ajánlatadás, promóciók, nyereményjátékok és egyéb, az Ön hozzájárulásával történő adatkezelések

 

Olyan adatokat is gyűjthetünk és kezelhetünk Önre vonatkozóan, amelyek gyűjtéséhez és kezeléséhez Ön a hozzájárulását adta. Ilyenek lehetnek például azok a személyes adatai, amelyek ahhoz szükségesek, hogy megfelelő információt adhassunk Önnek, vagy amelyeket valamely nyereményjátékunkban, sorsolásunkon, felmérésünkben való részvétel során bocsát rendelkezésünkre, vagy egyéb promóciós tevékenységeink (például akcióink) és értékesítési csatornáink keretein belül Ön által megadott adatok, amennyiben ezek gyűjtéséhez, illetve kezeléséhez az alkalmazandó jogszabályok értelmében az Ön hozzájárulására van szükség.

Facebook nyereményjátékok sorsolásakor kérünk be adatot a nyertestől postázás céljából, amelyet nem tárolunk sehol, ezt is privát Facebook üzenetben tesszük, nem hagyjuk el a Facebook felületét.

Kérdőíves kampányaink során a válaszokból statisztikát készítünk, abból pedig közleményt. Ez egy Google form-on keresztül történik, ahol a kérdések mellett kérünk be adatokat is, szintén sorsolás és postázás céljából. Mivel ezeket az adatokat (név, cím, email cím) a válaszokkal együtt exportáljuk a belső szervereinkre, ezért addig tároljuk őket, amíg megtörténik a sorsolás és a kapcsolatfelvétel. Utána a személyes adatok törlésre kerülnek.

 

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ha értesít bennünket.

 

4.4. Más forrásokból gyűjtött személyes adatok kezelése

 

Esetenként harmadik felektől is gyűjthetünk Önről személyes adatokat, például hitelképességelemzés céljából. Az adatok bekérése megbízott cégek üzleti hitelelemző monitoring szolgáltatást végző szolgáltatók az alábbiak:

 

 • Coface Hungary
 • Credit Contoll

 

 

4.5. Az Ön személyes adatainak továbbítása harmadik felek részére az Apollo Vredestein szolgáltatásai nyújtása során


A szolgáltatások teljes körű megvalósításához bizonyos esetekben szükség van arra, hogy bizonyos személyes adatait harmadik fél részére –ideiglenes jelleggel– adatkezelés céljából átadjuk. A megvásárolt termék kiszállítása során a szállítást végző partnerünk számára átadhatjuk a szállítandó terméket, annak árát, a címzett nevét és a szállításra megadott címet. A szállítást végző aktuális partnerünk neve: Fiege Kft.

 

Azon harmadik személyek, akik számára továbbítjuk az adatait, garanciákat nyújtanak számunkra, hogy az adatkezelésük az adatvédelmi alapelvek, valamint a jelen adatvédelmi nyilatkozat és az alkalmazandó jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett történik.

 

A vonatkozó jogszabályok ellenkező rendelkezése hiányában Apollo Vredestein csak az adatátvevővel való szerződéskötést követően osztja meg az Ön személyes adatait harmadik felekkel.

 

4.6. Követelésbeszedéssel kapcsolatos adatkezelés

 

Apollo Vredestein követelései beszedésével külső szolgáltatókat bízhat meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései – így többek között a 6:193-204. § – alapján. Ilyen esetben a követelések beszedése érdekében kezelt személyes adatok átadásra kerülnek ezen külső szolgáltatók vagy követeléskezelők részére. A követeléskezelésben szerződött jelenlegi partnerünk neve: Coface Hungary Kft., Credit Controll Kft.

 

 

5. Nemzetközi adattovábbítás

 

Erős nemzetközi jelenlétünket és működésünket kihasználva esetenként olyan partnereket, szolgáltatókat és technikai infrastruktúrát (pl. szervereket) veszünk igénybe, amelyek nem az Ön lakóhelye és a szolgáltatás igénybevétele szerinti országban találhatók.

 

Tisztában vagyunk vele, hogy az adatainak a lakóhelye szerinti országból más országba történő továbbítása adatvédelmi és biztonsági kockázatokkal jár, ezért csak olyan átvevő félnek továbbítjuk az adatait, amely megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmaz, például az adatátadás érvényes jogalapja tekintetében. Az Apollo Vredestein cégcsoportjában olyan szerződéseket kötünk partnereinkkel, melyek biztosítják az adatvédelmet és az adattovábbítás biztonságát.


6. Hogyan védjük az Ön személyes adatait

 

A változó valószínűségű és súlyosságú kockázatok figyelembevételével az Apollo Vredestein minden esetben megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy megfelelően biztosítsa az Ön személyes adatai védelmének biztonságát.

 

Amennyiben az Apollo Vredestein a saját, vagy egy harmadik fél jogos érdeke alapján kezeli az Ön adatait, Önnek joga van tiltakozni az adatkezeléssel szemben.

 

 

7. Meddig tároljuk az Ön személyes adatait

 

Személyes adatait kizárólag jogszerű célokból, az ezen célok megvalósításához szükséges ideig kezeljük. Ha a továbbiakban már nincs szükségünk a személyes adataira, azokat töröljük, megsemmisítjük.

 

Az adatmegőrzési határidők nagyon eltérőek lehetnek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján.

 

8. Az Ön jogai és érvényesítésük

 

Fontos számunkra, hogy Ön tisztában legyen a személyes adataihoz fűződő jogaival.

 

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR)). 15-20. cikkei alapján Ön jogosult arra, hogy az Apollo Vredestein által kezelt személyes adatai tekintetében

 

 1. a személyes adatokhoz hozzáférjen;

 

 1. a személyes adatok helyesbítését kérje;

 

 1. a személyes adatok törlését kérje;

 

 1. a személyes adatok kezelésének korlátozását kérje;

 

 1. tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen;

 1. a személyes adatokat megkapja és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog);

 

 1. amennyiben a személyes adatok kezelésére hozzájárulása alapján kerül sor, úgy hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

 

Ön a jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét a e-mailben küldheti el, melyek a következők: e- mailben az [email protected], vagy postai úton a 1123 Budapest, Alkotás u. 39/c címre, valamint előterjeszthető a kérelem telefonon, a 06 1 3795433-as telefonszámon.

 

Az Apollo Vredestein indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást a kérelem nyomán hozott intézkedésekről.

Amennyiben az Apollo Vredestein nem tesz intézkedéseket, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül nyújt tájékoztatást az intézkedés elmaradásának okairól. Amennyiben Ön nem ért egyet az Apollo Vredestein válaszával vagy intézkedésével, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére.

 

Ha részletesebb tájékoztatást igényel az adatvédelmi jogairól, lépjen kapcsolatba velünk!

 

 

 

9. A gyermekek adatainak kezelése

 

Általános szabályként elmondható, hogy a törvényes képviselőjük hozzájárulása nélkül 16 éven aluli gyermekek adatait nem kezeljük. Amennyiben észleljük, hogy 16 éven aluli gyermekről hozzájárulás nélkül gyűjtöttünk adatokat, azt késedelem nélkül töröljük. A 16 éven aluli gyermekeknek nyújtott szolgáltatások esetében – az adatvédelmi jogokkal kapcsolatos tájékoztatás biztosítása mellett – kérjük a törvényes képviselő hozzájárulását.

 

 

 

10. A jelen adatvédelmi nyilatkozat felülvizsgálata

 

A nyilatkozatot szükség szerint felülvizsgáljuk. Ha a nyilatkozat tartalma jelentős mértékben változna, tájékoztatjuk Önt az általunk megfelelőnek ítélt módon, például a weboldalunkon megjelentetett közleményben.


 

11. Kérdések az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban

 

Személyes adatai kezeléséért Apollo Vredestein felel. Ha kérdése, aggodalma vagy panasza merül fel a jelen adatvédelmi nyilatkozattal vagy az adatai általunk történő kezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi adatvédelmi felelőshöz a következő elérhetőségeken:

 

Adatvédelmi tisztviselő: Illyés Andrea Apollo Vredestein Kft.

Cím: 1123 Budapest, Alkotás u. 39/c

E-mail: [email protected] Telefonszám: +36 1 3795433

 

Megkeresésére a lehető leggyorsabban, de legkésőbb 30 napon belül válaszolunk, és igyekszünk legjobb tudásunk szerint megválaszolni kérdéseit.

Ha úgy gondolja, hogy megsértettük a jogait, bírósághoz fordulhat, vagy ha panaszt tett, és nem elégedett a válaszunkkal, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (NAIH, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: [email protected]).